האם עובד יהיה זכאי לתמלוגים על רעיון שהמציא במקום העבודה?

על פי החוק, זכות הקניין בהמצאות שהומצאו על ידי עובד, בעת ועקב העבודה, שייכות למעסיק. ישנן חברות הדואגות להחתים את עובדיהן על ויתור של זכויות אלה עם העסקתם, אך מעטים יודעים כי דווקא בנוגע לתמלוגים מאותה המצאה התחום אפור וחשוב למעסיק להיערך בהתאם

רוב המנהלים והעובדים בחברות טכנולוגיה מכירים את העקרון של "אמצאת שירות" שלפיו אמצאה (המצאה) אשר עובד המציא או הגה במהלך או עקב עבודתו אצל מעסיק, שייכת למעסיק. זאת לפי חוק הפטנטים, תשכ"ז-1976, סעיף 132.

חברות אינן מסתמכות רק על הוראות החוק בעניין זה, אלא מחתימות את עובדיהן על הסכמים שבהם נקבעות הוראות מפורטות לגבי זכות החברה לקבל בעלות על האמצאה שימציא העובד, חובת העובד ליידע את החברה אודות האמצאה וכן חובתו לחתום על מסמכים המעבירים את זכות הקניין באמצאה לחברה, ועוד.

אך כמה מכם מודעים לעובדה שגם אם הוראות החוק לגבי אמצאת שירות חלות על העובד, וגם אם הוא חתם על הסכם הכולל ויתור על זכויות וכו', עדיין עשויה לקום לטובתו הזכות לקבל תמלוגים בגין האמצאה שהמציא במהלך שירותו עבורכם.

רוב החברות לא היו מודעות להוראה זו בחוק הפטנטים ועל אף שהחתימו את העובד או העובדת כי הם מוותרים על זכויותיהם, הן לא החתימו אותם על ויתור גם לעניין התמורה שלה הם יכולים להיות זכאים לפי סעיף 134.

מה זו הועדה הזו שאיש כמעט לא שמע על קיומה?

הועדה נוסדה מכוח חוק הפטנטים וחבריה הינם: שופט בית המשפט העליון (או שופט בדימוס), הרשם וחבר נוסף מתוך חבר המורים של מוסד להשכלה גבוהה.

דיוני הועדה חסויים, אלא אם כן הצדדים והועדה יסכימו על פרסומם, אך מעת לעת מתפרסמות החלטות של הועדה, שבה מצויינים לפחות שמות הצדדים והנושאים העיקריים שנידונו בהליך שלפניה.  כך התפרסמו בשנים האחרונות מספר החלטות בודדות של הועדה:

בעניין של  אילני נ' Actelis Networks, (פורסם ב-2010)  החליטה הוועדה, בהרכב של פרופ' י' אנגלרד (שופט בית המשפט העליון לשעבר), ד"ר מאיר נועם (רשם הפטנטים לשעבר) ופרופ' שמואל פלג, שלשון סעיף 134 לחוק הפטנטים סובלת את הפרשנות שאפילו במקרה שבו עובד חתם על הסכם בו הוא מוותר על זכותו לקבלת תמלוגים בגין אמצאת שירות, הרי שאותו סעיף בחוק יתכן ומקנה לו את הזכות לקבל בכל זאת זכות לתמלוגים בגין אותה המצאה. הוועדה קבעה בנושא של אילני שיתכן וזכותו של עובד לקבל תמלוגים בגין אמצאת שירות הינה זכות קוגנטית (זכות שהעובד אינו יכול לוותר עליה, כגון שכר מינימום או פיצויי פיטורין לדוגמא).

עורך דין מאיר פוקס.
עו"ד מאיר פוקס | צילום: יח"צ

עצם העובדה שאפשרות זו הועלתה, העבירה חלחלה בגבן של חברות העוסקות בעיקר בתחום הטכנולוגי ואשר עלולות להיות חשופות לדרישות כספיות בגין כך. הנושא של אילני לא הגיע לבית המשפט העליון ואולם נושא אחר אשר נדון בוועדה כן הגיע לדיון בעניין של ד"ר נמרוד בייר נ' פלוראליטי בע"מ (בפירוק) ואח' (פורסם ב-2012), הפעם ניתנה החלטה על ידי בית המשפט העליון אשר זרעה עוד יותר מבוכה בתחום כאשר נקבע, מפי כבוד השופט זילברטל, שכאשר מדובר באמצאת שירות יתכן וקמה לעובד זכות לתמלוגים מאת המעסיק בנוגע לאותה המצאה, זאת גם אם העובד חתום על הסכם שבו ויתר מפורשות על זכות זו.

* יש לכם שאלות? הכנסו לפורום סטארט אפ*

 

בפעם הבאה שסוגיית סעיף 134 הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון היה זה בעתירתו של גדעון ברזני נ' ישקר בע"מ בג"צ 4353/14. ברזני עבד בישקר והיה מעורב באמצאות מסוימות, אך לא קיבל כל  חלק מהן, וחתם על מסמכים שבהם ויתר על תביעות כספיות כנגד ישקר. ברזני פנה לועדה כדי שזו תקבע שהוא זכאי לתגמולים לגבי האמצאות שבהן היה מעורב, אך הועדה דחתה את בקשתו של ברזני. ברזני עתר לבית המשפט העליון, אך  שם כבוד המשנה לנשיאה, השופט רובינשטיין, החליט שלא להתערב בהחלטת הועדה לדחות את בקשתו: "הועדה באה לכלל מסקנה כי מדובר בזכות שאינה בעלת אופי קוגנטי, ושאינה בגדר יחסי העבודה, כזכות סוציאלית הטעונה הגנה מיוחדת" .

מכיוןן שסעיף 134 קובע "באין הסכם" יהיה העובד זכאי לתמלוגים, ומשום שברזני חתם על ויתור על כל תביעותיו הכספיות כלפי ישקר, בעת עוזבו את מקום עבודתו שם, הרי שהוא ויתר גם על זכותו לקבל תמלוגים לפי סעיף 134. יחד עם זאת, בית המשפט המליץ שיש מקום להסדרה של תמלוגים לעובדים אשר המציאו אמצאת שירות.

פסק הדין זה בנושא של ברזני, אשר ניתן בחודש יולי 2015 שם סוף לאי הודאות הרבה בנושא זה של תמלוגים לפי סעיף 134 ואולם כעת קיימת המלצה משפטית חד משמעית לחברות בהן יתכן ותהיינה אמצאות בעלות פוטנציאל מסחרי, לכלול בהסכם העבודה ויתור מפורש מצד העובד על תמלוגים לפי סעיף 134 ולא להסתפק בנוסחים המתייחסים אך ורק לנושא אמצאת שירות.

עו"ד מאיר פוקס, חבר לשכת עורכי הדין בישראל ובניו יורק, שותף במשרד גדעון קורן ושות', מתמחה בדיני חברות ומשמש כיועץ למשרד עורכי הפטנטים, בן-עמי ושות'

(כתבה ממומנת)

תגובות  (0 תגובות ב 0 דיונים)

הוסף תגובה