רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן

מה עושים במקרה של טעות באבחון או אבחון מאוחר של מחלת הסרטן? עורך הדין עופר סולר מסביר על מקרי רשלנות רפואית באבחון המחלה הקשה והדרך המשפטית הראויה להתמודד מול מחדלים של אנשי הצוות הרפואי במקרים שכאלה.

כשמדובר במחלת הסרטן יש חשיבות גבוהה לאבחון מדוייק ומהיר על מנת לאפשר תחילת טיפול מתאים בהקדם האפשרי. לעיכוב באבחון נכון עשויות להיות השלכות הרות גורל ממש. איין פלא כי בפני בתי המשפט מוגשות תביעות רבות בגין רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן.

מקרים קשים של רשלנות רפואית מתרחשים כאשר מי מהגורמים הקשורים למתן הטיפול הרפואי, בין אם הרופא המטפל עצמו, אחיות/אחים, סייעים/סייעות, טכנאים ואפילו עובדי מינהלה, גורמים נזק לחולה בשל תפקוד לוקה בחסר שאינו עומד במבחן הרמה הסבירה שניתן לצפות מבעל מקצוע בתחום.

הנזק יכול שיגרם בין במעשה ובין במחדל. כאשר נגרם נזק שכזה, כתוצאה מרשלנות רפואית, קמה לחולה שניזוק עילת תביעה נזיקית אשר אם תתקבל על ידי בית המשפט תזכה אותו בפיצוי כספי בגובה בהתאם למידת הנזק שנגרם.

בסקירה שלפניך מסביר עורך הדין עופר סולר, מומחה לתחום הרשלנות רפואית, באילו שלבים עלולה להתרחש רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן, נביא דוגמאות לאופי מקרי רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן, כיצד מוגשת תביעה בגין רשלנות כזו ועוד.

אבחון שגוי של סרטן בשלב מוקדם

רופא המשפחה הוא לרוב הגורם שבפניו מתלונן החולה לראשונה על סימפטומים מוקדמים של המחלה.

מצד אחד סימפטומים כאלה עשויים להיות לא ברורים, קלים יחסית ואופייניים למגוון מחלות. מנגד אנו מצפים מרופא המשפחה שיהיה בעל ידע כללי על מגוון גדול של מחלות וכן שיגלה זהירות רבה ולא יקל ראש בתלונות החולה.

שיטת האבחון אצל רופא המשפחה היא שיטת האלימינציה. עליו לפסול אפשרות שאינן תואמות את הסימפטומים או תוצאות בדיקות שהורה לערוך ולהמשיך לחקור את האפשרויות שנותרו לפי סדר ההסתברות של כל אחת מהן.

ייתכנו קשיים באבחון אשר עשויים להוביל רופא משפחה סביר לאבחון מאוחר, יותר או פחות, או אפילו אבחון שגוי למשך זמן מה (עד שיסתבר שכזה, יבחן בשנית ויתוקן). כל זמן שאי ההצלחה בינה ברמה העלולה לקרות לכל רופא משפחה סביר תחת נסיבות דומות איין מדובר ברשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן אפילו אם הנזק שנגרם לחולה הינו נרחב ביותר עד מקרים קיצוניים של מוות.

במידה ואי ההצלחה חורגת מתחום הסביר הנ"ל מדובר ברשלנות רפואית ולחולה שניזוק קמה עילת תביעה כנגד רופא המשפחה, המוסד הרפואי במסגרתו ניתן הטיפול והאבחנה השגויה (בדרך כלל קופת החולים) כאחראי שילוחית לרופא המועסק במוסד, וברובם המוחלט של המקרים כנגד חברת הביטוח בה מבוטח המוסד והרופא המטפל במסגרת ביטוח מקצועי למקרים של תביעות רשלנות רפואית.

קראו בהרחבה: על בדיקות גנטיות לאבחון מוקדם של סרטן השד והשחלות

אבחון מאוחר של המחלה הקשה

כאמור למימד הזמן חשיבות מכרעת כאשר מדובר במחלת הסרטן. המחלה מתפשטת בגוף, נוצרות גרורות וממצב שבו ניתן היה להתגבר על המחלה בקלות יחסית עלולים להגיע למצב בו הטיפול שיידרש יהיה דרסטי, בעל השפעות מרחיקות לכת ביותר על איכות חייו של החולה, לעיתים עלולה המחלה להתפתח כך שסיכויי ההחלמה ממנה הופכים נמוכים ביותר.

רשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן המתבטאת באבחון מאוחר עלולה להתרחש כאשר בדיקות עליהן מורה הרופא המטפל נעשות ברשלנות (על פי מובנה שתואר לעיל), תיתכן רשלנות בטיפול גורמי המנהלה בתאום הבדיקות או בתוצאותיהן.

החשיבות באבחון מוקדם הובילה את משרד הבריאות לקבוע סדרת בדיקות המבוצעות ברגע שמתעורר חשד למחלת הסרטן. מדובר הן בבדיקות כלליות והן בפרטניות הנקבעות בהתאם לנתוני החולה המסוים (גיל, מין, רקע רפואי, בני משפחה שחלו וכו').

ניסיון החיים המצער מלמד כי איחור באבחון המחלה עלול להוביל לאובדן סיכויי החלמה של החולה ומכאן הצורך והחשיבות הרבה באבחון וטיפול רפואי מוקדם ככל שניתן, על מנת להגדיל את סיכויי ההחלמה ולהקטין את הסיכונים הכרוכים במחלה הקשה.

מתי ניתן להגיש תביעה לפיצויים?

בכל מקרה של חשש מפני התרשלות מצד אנשי הצוות הרפואי בקופת החולים או בבית החולים, יש לפנות ולהתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום, על מנת להעריך את סיכויי התביעה ובמידת הצורך, להפנות את המטופל למומחה רפואי בתחום באונקולוגיה שיחווה את דעתו על מהלך הטיפול שניתן לחולה.

אם וכאשר ימצא כי אכן היתה רשלנות לכאורה, יפעל עורך הדין בדרכים המקובלת לצורך ניסוח כתב תביעה מפורט והגשתה לבית המשפט בהנתאם לתקנות סדר הדין האזרחי.

יש להגיש את התביעה בצירוף חוות דעת של רופא מומחה אשר מראה לא רק שהתרחשה רשלנות אלה גם שכתוצאה ממנה נגרם נזק לחולה.

חשוב לבחור במומחה רפואי מוביל בתחום האונקלוגיה לצורך הכנת חוות הדעת מטעם התובע, שכן יש לזכור כי הנתבעים יציגו חוות דעת מנוגדת מטעמו של מומחה רפואי מטעמם. על בית המשפט יהיה להחליט היכן נמצאת האמת וזאת על פי חקירות של הצדדים המעורבים והמומחים מטעמם. לעיתים יחליט בית המשפט לבקש חוות דעת של מומחה מטעמו.

לאחר שיקבע כי החולה אכן ניזוק כתוצאה מרשלנות רפואית באבחון מחלת הסרטן יעבור בית המשפט לבחינה וקביעת גובה הפיצוי שיקבל החולה. גורם לדוגמא אשר יילקחו בחשבון בקביעה יהיו ההבדל ביין יעילות הטיפול שהיה יכול החולה לקבל לולא אובחן ברשלנות לעומת הטיפול שלו זכה כתוצאה מהרשלנות באבחון.

היקף הנזק שנגרם לחולה, כפי שעולה מחוות הדעת שיצורפו לתביעה, כמו גם ראשי הנזק שיפורטו במסגרתה הם שיכריעו לגבי גובה הפיצויים שיפסקו לחובת הנתבעים ולזכותו של התובע.

קראו עוד: חוות דעת רפואית נוספת חשפה כי למטופלת מעולם לא היה סרטן!