תקנון האתר

אתר "פרקליטים" שכתובתו http://www.p-il.co.il/ (להלן: "האתר") הינו חלק מהאתרים , ולפיכך חלים עליו תנאי השימוש באתר . עם זאת, להלן מובאים תנאי השימוש באתר עצמו, וככל שאלה סותרים את תנאי השימוש של אתר , הרי שתנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר.

את האתר מפעילה ומנהלת חברת "ליאור פתרונות מתקדמים לעסקים בע"מ" ח.פ. 514731249 מרחוב איסרליש 22, תל-אביב (להלן: "מפעילת האתר").

אנא קרא את תנאי השימוש בקפידה. הגלישה באתר והשימוש בו כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקרוא בעיון טרם שימושך באתר.

מבוא
1. כל פנייה ו/או השתתפות בפעילות המוצעת באתר כפופה לתנאי השימוש ולהוראותיהם ועצם ההשתתפות באתר כמוה כהסכמה וקבלת הוראות תנאי השימוש.
2. אם אינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע מלהשתמש בשירותים המוצעים באתר.
3. השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או מידע שבו הינו באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או המשתמש (להלן: "המשתמש") ולמפעילת האתר ו/או לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא כלפי משתמש בגין כך. המשתמש מצהיר בעת שימושו באתר כי הוא מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר,  ו/או מי מטעמן ביחס לתוכן והמידע שבאתר.

4.כל התכנים המועלים ע"י משתמש ו/או גולש הינם באחריותו הבלעדית.

תוכן האתר
4. האתר מיועד להביא לגולשיו מידע מקצועי, אמין ואיכותי בתחומים שונים הנוגעים לעולם המשפט, וזאת בשפה פשוטה ונוחה להבנה גם למי שאינם מתמצאים מתחום המשפט. עם זאת, חשוב להדגיש, שהמידע המסופק אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואינו מהווה המלצה, הוראה, או הסמכה לנקיטת הליכים או אי נקיטת הליכים משפטיים. ייתכן ובמידע ו/או בתכנים שבאתר טעויות, השמטות ו/או חצאי אמיתות ו/או תשובות חלקיות, משתמש המסתמך על המידע שבאתר בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממפעילת האתר ו/או  וכל מי מטעמן כל אחריות שהיא בגין כך.
5. על המשתמש להיות מודע לכך שתחום המשפט הנו תחום נרחב, כולל ודינמי שמשתנה מידי יום בחקיקה, פסיקה, ובנוהג ולפיכך עליו לבחון היטב כל מקרה משפטי לגופו של עניין עם עורך דין או משפטן ומפעילת האתר ו/או  ו/או מי מטעמן לא ישאו באחריות בשום אופן הקשור למצבו המשפטי של המשתמש עם או בלי קשר לשימוש שלו בתכני או עורכי הדין באתר.
6. חלק מהתוכן המוצע באתר נכתב על ידי עורכי דין שאינם קשורים לאתר ו/או למפעילת האתר ו/או , והינם פועלים באופן עצמאי גם בכתיבת התוכן המופיע באתר. מפעילת האתר אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם תוכן כאמור.
7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבכל מקרה משפטי, יש לבחון כל מקרה לגופו של עניין ולנסיבותיו וכי עליו לפנות לעו"ד המתאים למקרה לצורך התייעצות מפורטת, אישית, פרטנית ומקצועית יותר. הנהלת האתר עושה כל שביכולת על מנת שעורכי הדין המופיעים באתר יפעלו עפ"י האתיקה המשפטית ואמנת שרות גבוהה ואיכותית, יחד עם זה על המשתמש בשרותי עורכי הדין באתר לדעת כי עורכי הדין עצמאיים, בוחרים מיוזמתם ומבחירתם להיות באתר ואף משלמים עבור כך.
8. חלק מהתוכן באתר הינו תוכן חיצוני, דהיינו קישורים או embedding של תוכן מאתרים חיצוניים (לדוגמה – תמונות או סרטונים המאוחסנים בשרתים ואתרים חיצוניים לאתר, כגון youtube). מפעילת האתר ו/או  אינן אחריות בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני כאמור ואין לה שליטה על סוג התוכן או עצם קיומו של התוכן (לדוגמה – ייתכן שתוכן חיצוני יימחק מהאתר החיצוני ועל כן לא יהיה עוד זמין באתר).

פורומים
9. הפורומים באתר מציעים פלטפורמה ללמידה, התייעצות, שאילת שאלות וקבלת תשובות מעורכי דין העוסקים בתחום הרלוונטי לפורום בו נשאלו השאלות. את הפורומים מנהלים עורכי דין הפועלים מטעם עצמם ומספקים את שירותי הפורמום לגולשים. מפעילת האתר ו/או  אינן אחריות על התוכן המופיע בפורומים, בין אם נכתב על ידי עורכי הדין המפעילים את הפורומים, ובין אם נכתב על ידי גולשים באתר.
10. בבואכם לכתוב ולהשתתף בפורום, נבקשכם לשמור על שפה נאותה ועל חוקי מדינת ישראל. נזכירכם כי אינכם רשאים לכתוב בפורום דבר מה המפר זכויות של צדדים שלישיים, כגון הזכות לפרטיות, זכויות קניין רוחני והזכות לשם טוב.
11. ככל שנתקלתם בתוכן הפוגע בזכויות צדדים שלישיים, פוגעני, מעליב או מפר חוק, אנא פנו אל מפעילת האתר באמצעות מייל   . מפעילת האתר תבדוק את הנושא בהקדם ותפעל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.
12. מודגש כי אין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על מפעילת האתר ו/או  ו/או מי מטעמן, בגין תוכן גולשים ו/או כל תוכן אחר המתפרסם בפורומים באתר. כל תוכן שמתפרסם הינו באחריותו המלאה של הגולש שפרסם את התוכן.
13. מפעילת האתר, מנהלי הפורומים ו/או  אינם מחוייבים ואינם מתחייבים כי כל פנייה בפורומים ו/או באמצעי אחר תקבל מענה. ייתכן כי משתמש יפנה בפורום ולא ייענה, אף אם יפנה מספר פעמים, המענה נתון לשיקול דעתם של מנהלי הפורומים.
14. מפעילת האתר ו/או  אינן גובות תשלום כלשהו מהגולשים עבור השימוש בפורומים.

וידיאו צ'ט עם עו"ד
15. שירות הווידיאו צ'ט עם עו"ד נועד לאפשר לגולשים לבצע שיחת ייעוץ ראשונית עם עו"ד המתמקצע באחד מהתחומים המופיעים באתר, באיזור הווידיאו צ'ט.
16. מובהר כי שיחה זו הינה שיחת היכרות ראשונית, בלתי מחייבת לשני הצדדים, ואינה שונה משיחת טלפון ראשונית של אדם לעורך דין, טרם פגישת עורך הדין.
17. הנאמר בשיחה אינו מוקלט בכל אמצעי שהוא ומפעילת האתר נוקטת באמצעים על מנת להבטיח שהשיחות אינן גלויות לאף צד שלישי, אך מטבע הדברים כשמדובר בטכנולוגיה אין טכנולוגיה חסינה מטעויות, פריצות, נוזקות ווירוסים. לפיכך, אין מפעילת האתר ו/או  אחראיות לאיכות השיחה, תקלות טכניות שונות, זליגת מידע לידי צדדים שלישיים או כל בעיה אחרת או תוצאה של ביצוע השיחה.
18. מפעילת האתר ו/או  אינן גובות תשלום כלשהו מהגולשים עבור השימוש בשירות ווידיאו צ'ט.

עורכי דין
19. עורכי דין המשתתפים באתר מסכימים בהירשמם לאתר כי בעת הצורך ו/או עפ"י דרישת מנהלי האתר יהיה עליהם להציג פרטים מזהים הכוללים, ת.ז, רישיון נהיגה או כל תעודה מזהה אחרת ובנוסף רישיון תקף של לשכת עורכי הדין לעסוק בעריכת דין.
20. עורכי הדין שנרשמו והתחברו לאתר כמנויים מסכימים לתנאי השימוש בין אם סוכמו עימם בכתב ו/או בע"פ ע"י נציגי האתר בעת הצטרפותם. עם דגש על התנאים הבאים:

 

א. לעורכי הדין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה באשר לאופן שבו מקודם האתר ברשת האינטרנט ו/או בתקשורת ו/או באתר בפרט. קרי לא תהיה להם שום טענה בנוגע למיקום הבאנרים ו/או הקישורים שמובילים למתחם המשפטי ואלה כפופים לעורכי בלבד.

ב. עורכי דין שרכשו חבילה שכוללת כתבות יוכלו לנצל את הכתבות כל עוד הם מנויים באתר ובכפוף לשיקולי העריכה הבלעדיים של עורכי .

ג. עורך דין שלא פירסם כתבות בחודשי המנוי החולפים לא יוכל לצבור כתבות ובכך לנצל אותן בחודש מרוכז. לדוגמא: במידה ועורך הדין רכש חבילה הכוללת אופציה להעלות כתבה אחת בחודש ולא ניצל אופציה זו הוא לא יוכל לדרוש 3 כתבות בחודש רביעי

ד. עורך דין שפירסם במהלך שנת המנוי שתי כתבות לא יוכל לסיים את ההתקשרות עם האתר, בטרם הסתיימה תקופת המנוי שרכש, ללא אישור של הנהלת האתר.

ה. עורכי הדין מבינים ומסכימים כי לאתר ו/או להנהלתו אין כל התחייבות לתוצאה מהפרסום באתר אלא לפרסום בלבד.

21. עורכי הדין שבאתר נותנים ייעוץ על אחריותם הבלעדית ושמם הטוב וללא שום הכוונה ו/או השגחה מקצועית של מפעילת האתר או מי מטעמה.

22. אדם שיתגלה כמתחזה לעורך דין וירשם לאתר כעו"ד יועץ, לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו וימחק לאלתר ולצמיתות מהאתר.
23. ההשתתפות כיועצים באתר אסורה על מי שאינו עורך דין ו/או על עורכי דין שרישיונם נשלל או הושעה ע"י לשכת עורכי הדין.
24. מפעילת האתר רשאית למנוע מעורך דין, להשתתף ולייעץ באתר באופן זמני ו/או לצמיתות וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ומבלי למסור על כך הודעה מראש.
25. מפעילת האתר רשאית למנוע מעורך דין המייעץ באתר להשתתף בשרותי האתר אם התברר כי המשתתף עבר על אחד או יותר מהאיסורים הבאים:

א. מסר פרטים שגויים ו/או לא נכונים.
ב. ביצע מחדל ו/או פעולה הפוגעת במשתתפים ו/או בחברה המפעילה ו/או בצד ג' ו/או באתר עצמו.
ג. אם מסר כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או נחסם לשימוש ו/או לא התקבל אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.
ד. אם האדם אינו עומד בתנאי התקנון.
ה. כל סיבה סבירה אחרת.
26. היה והתברר כי עורך דין, מסר פרטים שגויים או לוקים בחסר ולא ניתן ליצור עימו קשר תוכל מפעילת האתר להסיר ו/או לחסום את כרטיסו האישי בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

אופן ההשתתפות של עורכי דין:

27. תחילה על עוה"ד להירשם , למסור פרטים אישיים ולאשר קבלת מייל לצורך חיבור לאתר.
28. לאחר קבלת אישור ההרשמה, יש להיכנס לכרטיס האישי ולמלא את הפרטים אודותיך ו/או אודות משרדך. ככל שתמסור פרטים רבים יותר כך סיכוייך לשמש כיועץ מועדף ע"י הגולשים, גבוהים יותר. תמונה איכותית תעלה בוודאות את כמות הפניות שתקבל.
29. מומלץ להצטייד במצלמת רשת ומיקרופון באיכות גבוהה על מנת לספק את חווית צפייה והשמע הטובים ביותר.
30. על עורך הדין להישמע ולהתנהל באתר בכפוף לכללי האתיקה והמוסר הנהוגים במקצוע.
31. התמורה עבור ההשתתפות באתר תקבע ע"י החברה המפעילה ו/או  בלבד.
32. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את מחיר ההשתתפות באתר ע"י עורכי הדין.
33. על עורכי הדין חל איסור מוחלט לתווך, לסחור, לשווק, להעביר, למסור מידע ו/או כל פרט אחר בקשר לתמורה שהם משלמים עבור השימוש באתר ו/או בפרטיהם האישיים שבאתר. סכום התמורה עבור השימוש בכליי האתר הנו בלעדי לכל עו"ד ועו"ד ובהתאם לשיקולים והצרכים של האתר ו/או החברה המפעילה אותו.
34. החברה המפעילה ו/או  לא תשא בשום אחריות לנזק או פגם שימצא בציודו האישי המתממשק עם הפעלת האתר.

קניין רוחני
35. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן בבעלותן המלאה והבלעדית של  ו/או מפעילת האתר, וזאת לרבות שם האתר, לוגואים, עיצוב האתר, מבנה האתר, פטנטים וכל זכות קניין רוחני אחרת הגלומה באתר, תוכנו ורכיביו.
36. כל העתקה ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא, שלא באישור ו/או היתר של מפעילת האתר ו/או  מראש ובכתב, אסורים בהחלט ויהוו הפרת זכויות יוצרים על כל המשתמע מכך.
37. על אף האמור לעיל, הרי שתוכן גולשים, שנכתב על ידי גולשי האתר הינו בבעלות הגולשים בלבד, ופרסום התוכן באתר מאשרים הגולשים למפעילת האתר ו/או  וכל מי מטעמן לעשות כל פעולה בתוכן שהועלאה על ידי הגולשים, לרבות לפרסם את התוכן בכל מדיה קיימת ו/או עתידית, לפרסם את שם הגולש (אם מסר את שמו או כינויו), לערוך את התוכן, לשנותו ולהתאימו לכל מדיה, והכל לפי שיקול דעתן הבלעדי.
38. עו"ד ו/או גולש שיעלה לאתר תוכן, תמונה, סרטון או כל פריט אחר מודע לכך שאם החברה המפעילה או מי מטעמה יתבע בגין הפרת זכויות יוצרים יהיה עליו לשפות את מפעילת האתר ו/או  ולפצות אותן על כל נזק שיגרם להן לרבות הוצאות משפטיות ו/או הוצאות אחרות.
39. מפעילת האתר רשאית בכל עת להסיר כל תוכן מהאתר, במידה והוא ימצא אינו הולם, פוגעני, גזעני או מפר כל דין או אינו עומד בכל פרמטר אחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

יצירת קשר
40. ליצירת קשר עם מפעילת האתר בכל עניין הקשור לאתר, השימוש בו ותנאי שימוש אלה ניתן ליצור קשר עם מוקד שרות לקוחות של האתר במייל , או באמצעות הדואר לרחוב איסרליש 22, תל אביב 6701457.

כללי 
41. בכל מחלוקת שתתעורר בנוגע להסכם זה ו/או בכל עניין הנובע ממנו, סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית תהיה לבית המשפט במחוז תל אביב בלבד.
42. אין באמור בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מהזכויות המגיעות למפעילת האתר ו/או  עפ"י הוראות כל דין.
43. מפעילת האתר ו/או  רשאיות עפ"י שיקול דעתן הבלעדי לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש ומרגע עליית כל עדכון לתנאי השימוש לאוויר הוא מחייב את גולשי האתר.

גלישה נעימה!