המדריך לחוקר המתחיל: איך מוכיחים קשר סיבתי בבית המשפט?

קשר סיבתי הוא הכלי שמכריע אם התובע צודק בטענתו או שהצדק דווקא נמצא עם הנתבע. על מנת להכריע משפטים בעזרת כלי זה, ישנם סעיפים רבים ותתי מבחנים שנועדו לסייע לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר, שלפעמים יכולה להיות לא פשוטה. למרות כל זאת, מבחן "השכל הישר" אשר איננו משפטי במהותו, הוא כנראה היעיל מכולם

מטרת קביעת הקשר הסיבתי, כפי שמתוארת בסרטון, הינה הטלת האחריות (או גריעתה) לנזק שנגרם לתובע – הניזוק, על ידי הנתבע – המזיק. הוכחת הקשר הסיבתי היא זו שתקבע את התוצאה המשפטית וברור כי ללא הוכחתה התביעה תידחה.

בדרך כלל אנו דנים בסוגיה זו במסגרת המשפט האזרחי (בין אנשים או חברות כלפי עצמם) אך קשר סיבתי קיים גם במסגרת הדין הפלילי.

קשר סיבתי הוא למעשה מונח משפטי אמורפי, המשמש בתחומי משפט שונים ובעיקר בדיני הנזיקין וכאמור גם בדיני העונשין. המקום הבולט ביותר בו הקשר הסיבתי תופס משנה תוקף, הוא בתביעות הנוגעות לרשלנות, וכאן יש להדגיש כי מדובר ברשלנות אזרחית ולא פלילית.

נטל ההוכחה ושאלת קיום הקשר הסיבתי מוטל בדרך כלל על התובע, למעט מקרים חריגים. על התובע להוכיח את התקיימות שני היסודות של הקשר הסיבתי – הראשונה היא עובדתית והשנייה משפטית. במקרה שכשל ולא צלח התובע בהוכחת הקשר הסיבתי, תביעתו תידחה. במקרים נדירים בהם נטל ההוכחה עובר לנתבע, הוא זה שיצטרך להוכיח שלא מתקיים קשר סיבתי. למשל, במקרים של "נזק ראייתי" (הוכחה שהקשר לא מתקיים)  אולם, מקרים אלו הם נדירים והכלל הוא שלרוב יהיה על התובע חובת ההוכחה.

כיצד מוכיחים קשר סיבתי?

לקשר הסיבתי ישנם כאמור שני יסודות עיקריים:

א. קשר סיבתי עובדתי.

ב. קשר סיבתי משפטי.

צירוף של השניים, בתשובה חיובית, צריך להביא לתוצאה של הוכחת הקשר בין ההתרשלות של הנתבע לנזק שנגרם לתובע.

קשר סיבתי עובדתי – קשר סיבתי עובדתי הוא קשר רציף המחבר בין כל שרשרת האירועים שקרו בעולם, החל מהתנהגותו והתנהלותו הרשלנית של הנתבע ועד לנזק שנגרם לתובע. בסרטון  ציינתי שהמבחן הוא מבחן "הסיבה שבלעדיה אין". לפי מבחן זה, השאלה שבית המשפט שואל בבואו לקבוע אם התקיים הקשר הסיבתי, היא האם אלמלא ההתנהגות הרשלנית של המזיק, היה נגרם לתובע הנזק. רק אם התשובה על כך היא שלילית, ייקבע כי יתקיים הקשר הסיבתי העובדתי.

קשר סיבתי משפטי – לאחר שקבע בית המשפט כי קיים קשר סיבתי עובדתי, עובר בית המשפט לבדוק האם הקשר הסיבתי לא נשלל בשל שיקול של סיבתיות משפטית.

קיימים מספר מבחנים שהתפתחו בפסיקה, ובהם נעזרים השופטים בנוגע לקשר הסיבתי, שלושה מתוכם הם המרכזיים ביותר:

מבחן הסיכון  זהו מבחן בו בודק בית המשפט האם הנזק שנגרם הוא מסוג הנזקים שמפניהם בא המחוקק להגן. לפי מבחן זה, תוטל האחריות בנזיקין רק אם יתברר כי המחוקק התכוון להטיל אחריות בגין התנהגות מהסוג שהוביל לנזק. זהו למעשה המבחן המהותי ביותר מבין כל המבחנים כאשר אנו עוסקים בקשר סיבתי משפטי.

מבחן הצפיות–  המבחן בודק האם הנתבע, שהוא המזיק, היה צריך לצפות מראש באופן סביר כי ההתנהגות תוביל לנזק שנגרם לתובע – הניזוק.

עו"ד שמעון שר
עו"ד שמעון שר | צילום: יח"צ

מבחן השכל הישר–  פעמים רבות התוצאה המתבקשת הייתה שונה בצורה מהותית אילו היו מכריעים על פי שני המבחנים הראשונים בלבד. במקרים אלו ניתן לפעול על פי מה שהוגדר לימים כ"מבחן השכל הישר", בו נבחנה מערכת הנסיבות כולה, לרבות מקרים בהם קיימת מעורבות נדירה של אירועי טבע או גורם מתערב אחר בלתי רגיל ובלתי צפוי. המבחן הזה הינו החשוב ביותר ובלא מעט מקרים הוביל לתוצאה הן לחיוב מבחינת התובע, או "לשלילה". משמעותו היא דחיית תביעת הניזוק בגין מערך נסיבות אשר השכל הישר לא יכול היה להתיישב בכפיפה אחת עם התוצאה המתקבלת.

במקרים מסוימים דעות השופטים הן כמובן שונות ולפיכך היגיון של שופט אחד בעניין מבחן השכל הישר מוביל לתוצאה אחת ואילו אצל שופט אחר מוביל לתוצאה אחרת.

המבקרים של מבחן זה טוענים, שלכאורה, נוצרת חוסר יציבות משפטית. אך למרות שהתוצאות אכן יכולות להיות שונות,  ללא מבחן זה, מקרים רבים היו מסתיימים בחוסר היגיון טוטאלי, הן עובדתי והן משפטי.

עו"ד שמעון שר מתמחה בבוררויות, גישור ורשלנות רפואית ומייעץ גם באתר פרקליטים

מחפשים עורך דין? נבחרת המומחים של אתר פרקליטים עומדת לרשותכם

(כתבה ממומנת)

תגובות  (0 תגובות ב 0 דיונים)

הוסף תגובה